Varlık Barışı başvuruları 31 Aralık’ta sona eriyor

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi ödemeden ve herhangi bir şekilde vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’de değerlendirmek üzere başlatılan Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için 31 Aralık son gün. 7256 Sayılı Kanun ile yürürlüğe giren Varlık Barışı, Türk vatandaşı olsun olmasın gerçek kişi ve tüzel kişilerin; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilmesini içeriyor. Uygulama, milli ekonomiye kazandırılmasına ve yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine imkan sağlıyor. Varlık Barışı başvuruları 31 Aralık’ta sona eriyor #1 Yeminli Mali Müşavir Emre Yayla, konuyla ilgili olarak, “Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde fiziken Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.” diye konuştu. 31 Aralık’ın önemine dikkat çeken Yayla, “Öncelikle yürürlükte bulunan Varlık Barışı Kanunu, önceki varlık barışlarından farklı olarak hiçbir vergi ödemeden gerek yurt dışında gerek yurt içindeki varlıkları kayıt altına almaya imkân vermekte olması oldukça önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir