‘Türkiye’de asgari değil sefalet ücreti belirleniyor’

CHP Genel Lider Yardımcısı Veli Ağbaba, 2023 yılı taban fiyatının belirlenmesi için birinci toplantı öncesinde açıklama yaptı. Ağbaba, “Türkiye’de ne yazık ki her yıl taban fiyat değil ortalama fiyat belirleniyor. İsmi üzerinde minimum fiyat bir emekçinin alması gereken en az fiyattır. Şayet ki siz en az fiyat düzeyinde bu kadar çalışan topluluğu yaratırsanız, sonuç olarak ülkeyi açlık ve yoksulluk hududu altında çalışan, ucuz iş gücü cennetine döndürürsünüz, insan onuruna yaraşır bir fiyat hakkından çalışanları yoksun bırakırsınız” dedi. Ağbaba, şu değerlendirmeleri yaptı:

  • Türkiye’de minimum fiyatla çalışanların oranı yüzde 50’ler düzeyinde; diğer bir deyişle, Türkiye’de her 10 çalışandan 5’i taban fiyat ile çalışmaktadır. Taban fiyatın Türkiye’de açlık ve yoksulluk hududu altında daima olarak seyrettiğini düşündüğümüzde; taban fiyatın insan onuruna yaraşır bir fiyattan çok açlık fiyatı olduğu hepimizin malumu. AKP iktidarının yarattığı girdap işte tam da budur. Taban fiyatı ortalama fiyat haline getir, o fiyatı de açlık fiyatına eşitle. İsmi üzerinde minimum fiyat bir çalışanın alması gereken en az fiyattır. Şayet ki siz asgarî fiyat düzeyinde bu kadar çalışan topluluğu yaratırsanız, sonuç olarak ülkeyi açlık ve yoksulluk hududu altında çalışan, ucuz iş gücü cennetine döndürürsünüz.
  • İktidar sanki emekçileri, işçileri hangi enflasyona ezdirmiyor onu sormamız gerekir. Talimat ile ayarlanan TÜİK bilgilerine mi yoksa halkın çarşıda, pazarda hissettiği gerçek enflasyona mı? TÜİK son yıllarda açıkladığı enflasyon bilgileri ile adeta bir soygun düzeneğine dönüşmüş durumda. Düşük enflasyon dataları emekçilerin, emeklilerin ve memurların daha az maaş almasına neden oluyor. Sofrada her gün küçülen ekmeğe TÜİK açıkladığı Saray talimatlı bilgilerle bu soyguna açık açık aracılık ediyor. Türkiye insanların en çok harcama yaptığı kalem besin. Besin enflasyonunda yıllık artış oranı yüzde 102,55. Baz tesiri ile zati enflasyonun düşüşe gececiği matematik bilen herkesin bildiği bir gerçek. Var olan gerçeklik üzerinden iktidarın propagandasına şahit oluyoruz. Lakin enflasyondaki düşüş besin eserlerinde düşüş yaşanacağı manasına gelmiyor. Yoksulluk ve açlık hududunun geldiği durum ortada. Kıymetli olan minimum fiyata yapacağınız artırım değil, yaptığınız artırım ile taban ücretlinin ve öteki ücretlilerin alım gücünü korumaktır. İnsan onuruna yaraşır bir fiyat çalışanlara verilecek mi verilmeyecek mi asıl problem bu.
  • Asgari fiyat belirlenirken tek bir çalışanın geçim maliyeti üzerinden düşünülmekte, emekçilerin kendilerinin dışında bakmakla yükümlü olduğu ailelerinin geçim maliyeti hesaba katılmamaktadır. Bu durumda minimum ücretlinin en temel hakkı olan beslenme, barınma, giysi vb. haklarından yoksun kalmaktadır. Bu bakımdan taban fiyat her şeyden evvel emekçinin ve bakmakla yükümlü olduğu ailesinin tüm gereksinimlerini karşılayabilecek, insan onuruna yaraşır bir fiyat olarak belirlenmelidir. Fiyatlar üzerindeki ağır vergi yüküne son verilmelidir. Ayrıyeten TÜİK’e nazaran son 5 aylık enflasyon artışı yüzde 14,04. TÜİK son 6 aylık enflasyonu şimdiden yüzde 18 olarak belirledi; yani emeklilere ve memurlara verilecek artırım yalnızca yüzde 18 ile sonlu kalacak. Bu durumda minimum fiyat ile öbür fiyatlar ortasındaki makas ise güzelden düzgüne daralacak. Bu bile minimum fiyatın nasıl bir ortalama fiyat haline dönüştürüldüğünün delilidir. AKP ülkeyi büsbütün ucuz iş gücüne, açlık ve yoksulluk sonu altında ücretliler toplumuna dönüştürmüştür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir