Türkiye’de 2020 kültür harcamaları yüzde 5,9 arttı

Türkiye’de kültür harcamaları koronavirüs salgınını etkilerinin yaşandığı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 60 milyar 346 milyon 102 bin liraya ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2020 yılına ilişkin paylaştığı kültür ekonomisi ve kültürel istihdam verilerine göre, kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,9 arttı. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2020’de yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 55,2, özel harcamaların payı ise yüzde 44,8 oldu. Hane halklarının geçen yıl gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında, televizyon ve ekipmanı masraflarının yüzde 20,2, veri işlem ekipmanlarının yüzde 15,3, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin yüzde 13,6, kırtasiye ve çizim malzemelerinin yüzde 13,2 ve kitapların yüzde 13,1 paya sahip olduğu görüldü. Türkiye de 2020 kültür harcamaları yüzde 5,9 arttı #1 Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin cirosu geçen yıl 2019’a kıyasla yüzde 6,8 artarak 89 milyar 938 milyon 70 bin lira olurken bu sektörlerde çalışan sayısı aynı dönemde yüzde 1,9 düşerek 251 bin 232’ye geriledi. Kültürel sektörler arasında girişim sayısının en fazla olduğu faaliyet yüzde 16,9 ile belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti oldu. Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 23,5’i kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde 12,4’ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayınlama faaliyetleri, yüzde 11,7’si mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi. Kültürel mal ihracatı söz konusu dönemde yüzde 4 azalarak 41 milyar 328 milyon 949 bin liraya geriledi. Ana mal ihracatı yüzde 4,3 azalırken ikincil mal ihracatı yüzde 4,6 arttı. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı ise 2020’de yüzde 3,4 oldu. Türkiye de 2020 kültür harcamaları yüzde 5,9 arttı #2 Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı geçen yıl 30 milyar 540 milyon 548 bin lira olarak kayıtlara geçti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 73,9 oldu. Kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı 2020’de yüzde 1,9 oldu. Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı geçen yıl 14 milyar 733 milyon 658 bin lira olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise yüzde 50,6’yı buldu. Kültürel istihdam 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 6,2 azalarak 592 bin kişi oldu. Kültürel istihdamın yüzde 50,7’sini kadınlar, yüzde 49,3’ünü erkekler oluşturdu. Yaş gruplarına göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların yüzde 64,5’i 30-54, yüzde 26,2’si 15-29, yüzde 9,3’ü ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı. Kültürel istihdamda olanların yüzde 38,7’sini yükseköğretim mezunları, yüzde 37,5’ini lise altı eğitimliler, yüzde 23,6’sını lise ve dengi meslek okulu mezunları oluşturdu. Bir önceki yıla göre kültürel istihdamda olan, lise altı eğitimlilerin sayısı yüzde 15,3 azalarak 222 bin kişi, lise ve dengi meslek okulu mezunlarının sayısı aynı kalarak 140 bin kişi ve yükseköğretim mezunlarının sayısı yüzde 0,4 artarak 229 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye de 2020 kültür harcamaları yüzde 5,9 arttı #3 Kültürel istihdamın yüzde 29,6’sı kültürel, yüzde 70,4’ü ise diğer faaliyet alanlarında çalışanlardan meydana geldi. Kültürel faaliyet alanlarına göre, mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 11,7, yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 4,9, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise yüzde 3,9 olarak hesaplandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir