Sigortacılık ve özel emeklilikte yeni yönetmelik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (SEDDK) yapılan açıklamaya göre, yönetmelik ile sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve sektördeki uygulamaların uluslararası sisteme entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor. Sektörün yönetişim anlayışını güçlendirecek, kurumsal yetkinlikleri ve sigortalılara sunulan hizmetin kalitesini artıracak nitelikte düzenlemeler içeren yönetmelik, Avrupa Birliği (AB) Solvency 2 standartlarına da uyum sağlıyor. Sektörün sağlıklı işlemesi noktasında tüm paydaşların katkıları ve istişare ortamında hazırlanan yönetmelik, yalnızca sigorta şirketlerini değil özellikli kuruluşları, brokerleri ve belirli ölçülerde acenteleri de kapsıyor. Yönetmelik ile yönetim kurulunun iç sistemler açısından etkinliği, gerek doğrudan gerekse denetim komitesi yapısı aracılığıyla artırıldı. Ayrıca, kuruluşların faaliyetlerinin devamlı surette takip edilmesi ve uygulamaların istenen seviyede yürütülebilmesi için profesyonel üye niteliklerine sahip denetim komitesi yapısı oluşturularak iç sistemlerin işleyişinin üst yönetim tarafından gözetiminin yapılması sağlandı. Sigortacılık ve özel emeklilikte yeni yönetmelik #1 Yönetmelik kapsamında, sigortalıların alacaklarına tekabül eden teknik karşılıkların hesaplanması ve yeterliliği konularında sorumlu kılınan, kuruluşun fiyatlama politikası ve reasürans anlaşmalarının yeterliliği başta olmak üzere mali durum hakkında teknik çalışmalar yapmakla görevlendirilen aktüerya birimi, ICP ve Solvency II direktifleriyle uyumlu şekilde, iç sistem fonksiyonları altında tanımlanarak ilk kez detaylı bir şekilde yerel mevzuatta yerini aldı. Öte yandan ilk defa birincil ve ikincil sistemler ile iç sistemler kapsamında dışarıdan hizmet alımı konuları sigortacılıkla ilgili bir mevzuatta detaylı şekilde düzenlendi. Yönetmeliğin getirdiği raporlama gereksinimleri şeffaf yönetim anlayışının gelişmesi ve sektörün gözetimi ile denetiminde etkinliğin sağlanmasında önemli bir adım olarak görülürken, SEDDK da yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde gözetim ve denetim fonksiyonu ile sektörün gelişimine katkı sundu. Bundan sonraki süreçte artırılan şeffaflık sayesinde şirketin iç sistemlerinin yanı sıra kamuoyu da kontrol edici olarak konumlandırıldı. Sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe yer alan aktörlerin faaliyetlerinin sağlam ve basiretli şekilde yönetilmesine katkı sağlayacak yönetmeliğin tüm paydaşlar tarafından içselleştirilerek hayata geçirilmesi halinde sektörün işleyişinin ileriye taşınacağı düşünülüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir