Noterlik Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Noterler, taşınmaz satış kontratı düzenlediklerinde ise taşınmazın satış pahasının binde biri oranında noter fiyatı alacak. Bu fiyat, taşınmazın pahasına nazaran 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak.

Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinde ise 783,82 lira düzenleme fiyatı alınacak. Süreçlerden vazgeçme yahut bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi, bu fiyatın üçte biri oranında fiyata tabi olacak. Düzenleme fiyatı alınması gereken bir süreçte hesap edilecek noter fiyatıyla düzenleme fiyatından hangisi fazla ise o fiyat talep edilecek.

Noterler, yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 23,76 lira yazı fiyatı alacak.

Noterlik Kanunu’nun 103’üncü unsuru kararı uyarınca, noter tarafından bir lisandan öteki lisana, bir yazıdan öteki yazıya çevrilen yahut çevirtilen kağıtların her sayfasından 196,62 lira çevirme fiyatı istenecek.

Dışarıda yazılıp onama yahut bildiri için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılması fiyatı ise sayfa başına 23,76 lira olacak.

Tescil ücreti

Kanun uyarınca tescili gereken süreçlere ilişkin kağıtlardan, süreç başına maktu olarak 7,42 lira tescil fiyatı talep edilecek.

Noterler, saklayacakları emanetler için maktu olarak yıllık 54,88 lira fiyat alacak. Tutanakla yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama fiyatı istenecek.

Defterlerin açılış onaylamasından, 100 sayfaya kadar olanlardan 7,42 lira, 100 sayfadan üst her yüz sayfadan da 2,78 lira onaylama fiyatı alınabilecek. 100 sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı 50 sayfaya kadar olduğu takdirde fiyat alınmayacak, 50 ve daha fazla olduğunda 2,78 lira fiyat talep edilecek.

Noterlerin, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için bildirim fiyatı 7,42 lira olacak.

Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak yahut Noterlik Kanunu’nun 55’inci unsuru kararı uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol masraflarından öteki her işten, her gün için 94,12 lira yol ödeneği alacak. Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmi kuruluşların kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol masraflarından diğer her işten, her gün için 1462 lira 28 kuruş yol ödeneği alacak.

Aracılıkta ise aracı noter, işin gerektirdiği her türlü sarfiyattan öteki, her süreç için maktu olarak 5,30 lira aracılık fiyatı talep edecek.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık dokümanı verilmesi süreçlerinde, noter fiyatı ile yazı fiyatı tarifenin ilgili kararları doğrultusunda fiyatlandırılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir