Geçen yıl sağlığa 249 milyar 932 milyon lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ait sağlık harcamaları istatistiklerini yayınladı. Toplam sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24,3 artarak 249 milyar 932 milyon liraya yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 26,3 artarak 198 milyar 62 milyon liraya  ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 17,3’lük bir artış oranı ile 51 milyar 869 milyon lira olarak tahmin edildi. Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2020 yılında yüzde 79,2, özel sektör sağlık harcamasının ise yüzde 20,8 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 51, merkezi devlet yüzde 27,6, hanehalkları yüzde 16, sigorta şirketleri yüzde 2,6, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,1, mahalli idareler yüzde 0,7’lik bir paya sahip oldu. Geçen yıl sağlığa 249 milyar 932 milyon lira harcandı #1 Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2020 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2020 yılında yüzde 49,4 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 25,2 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 10,3 ile ayakta bakım sunanlar izledi. Geçen yıl sağlığa 249 milyar 932 milyon lira harcandı #2 Kişi başına sağlık harcaması 2019 yılında 2 bin 434 lira iken, 2020 yılında yüzde 23,1 artarak 2 bin 997 liraya yükseldi. Toplam sağlık harcaması gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5’ini oluşturdu Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı 2019 yılında yüzde 4,7 iken, 2020 yılında yüzde 5 oldu. Geçen yıl sağlığa 249 milyar 932 milyon lira harcandı #3 Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,3 artarak 40 milyar 105 milyon liraya ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2020 yılında yüzde 16 olarak gerçekleşti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir