Elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon lira sermaye şartı

Ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcıları hakkında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Bu kuruluşların fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin verilmesinde en az 1 milyon lira, ödeme hesabının işletilmesi, para transferi ve havalesi, ödeme aracının ihraç veya kabulü gibi hizmetleri sunmasında ise en az 2 milyon lira ödenmiş sermaye şartını yerine getirmesi gerekiyor. Yeni yönetmelikle, 2014 yılında yayınlanan ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları hakkında yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelik, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına, ödeme hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik para ihracına esaslar düzenliyor. Elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon lira sermaye şartı #1 Türkiye’de ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak veya elektronik para ihraç etmek üzere TCMB’ye yapılacak faaliyet izni başvuruları, istihbari inceleme aşaması ve nihai onay aşaması olmak üzere iki adımdan oluşacak. Faaliyet izni başvurusu yapan şirketin unvanının ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu olduğunu gösterir ibareleri içermesi zorunlu olacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, mevduat veya katılım fonu kabul edemeyecek, kredi veremeyecek, ödenmesine aracılık edilen tutarları taksitlendiremeyecek. İşlemin her iki tarafının da Türkiye’de yerleşik olduğu ve Türkiye’de bulunan ödeme hizmeti sağlayıcılarının kullandığı ödeme işlemleri ile ilgili olarak döviz alım satım işlemi yapamayacak. Döviz alım satım işlemi, işlemin taraflarından birinin yurt dışında bulunması ön şartıyla yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde mümkün olabilecek. Elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon lira sermaye şartı #2 TCMB, kuruluşa ödeme hizmeti olarak değerlendirilmeyen alanlarda faaliyet gösterebilmesi için ilave özkaynak bulundurma yükümlülüğü getirebilecek. Ödeme fonları koruma hesapları ile elektronik para koruma hesapları, fon sahiplerinin haklarının tazmin edilmesi ve kuruluşun ilgili yasadan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen ilgili banka tarafından bloke edilecek. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bu hüküm uyarınca TCMB nezdinde; verilen hizmete göre 2 milyon lira, 3 milyon lira veya 5 milyon lira teminat bulundurmak zorunda olacak. Baz teminat miktarı; müşteri sayısı 50 binden az olanlarda asgari, 50 bin ile 500 bin arasında olanlarda iki katı, 500 bin ile 5 milyon arasında olanlarda 3 katı, 5 milyondan fazla olması halinde ise dört katı olacak. Elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon lira sermaye şartı #3 Elektronik para ihraç eden kuruluş, aldığı fon tutarı kadar elektronik parayı gecikmeksizin ihraç edecek. Elektronik para temin etmek üzere elektronik para kuruluşunun temsilcisine verilen fonlar, elektronik para kuruluşuna verilmiş sayılacak. Elektronik para karşılığında alınan fon için faiz işletilemeyecek ve müşteriye elektronik paranın tutulduğu süreye ve tutara bağlı herhangi bir menfaat sağlanamayacak. Elektronik para ihraç eden kuruluş, müşterinin talebi üzerine elektronik paranın karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri talebi almasının ardından en geç ertesi iş günü sonuna kadar yapmakla yükümlü olacak. Yönetmeliğin uygulanmasında, elektronik para, elektronik para temin etmek üzere ödeme yapıldığı anda ihraç edilmiş sayılacak. Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile müşteri arasındaki süreklilik arz eden periyodik ödeme ilişkileri sözleşme ile düzenlenecek. Uzaktan iletişim aracı ile kurulan sözleşmelerde yazılı şekil şartı aranmayacak. TCMB, uzaktan iletişim aracı ile yapılan çerçeve sözleşme kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından sunulacak ödeme hizmetlerine ilişkin sınırlamalar getirebilecek. Ödeme hizmeti sağlayıcısı da uzaktan iletişim aracı ile yapılan çerçeve sözleşme kapsamında sunacağı ödeme hizmetlerine ilişkin sınırlamalar getirebilecek. Müşterinin talebi olmadığı sürece uzaktan iletişim aracı ile çerçeve sözleşme yapılmasına yönelik herhangi bir işlem yapılamayacak. TCMB, ödeme hizmeti ve elektronik para ihracı kapsamındaki belirli bir işlem türüne ilişkin olarak herhangi bir isim altında işlemin taraflarından birinin aldığı ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkili olacak. Elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon lira sermaye şartı #4 TCMB ayrıca, ödemeler alanının gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikte durum ve uygulamaları tespit etmesi durumunda, ilgili kurum ve kuruluşların üye olarak katılımıyla, belirli bir süre ile ya da süresiz olarak çalışmalar yürüterek belirlenen konu ile ilgili çıktılar üretecek çalışma komiteleri kurabilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan kuruluşlar, bu yönetmelik ile getirilen hükümlere bir yıl içinde uyumlu hale gelmekle yükümlü olacaklar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir