İşten rapor alanlar yandı: Bu haberi okumadan doktora gitmeyin

Otomotiv bölümünde faaliyet gösteren bir fabrikanın boyahanesinde çalışan emekçi, son bir sene içerisinde 12 kere (toplam 69 gün) rapor alınca olanlar oldu. İşin aksadığını düşünen patron, bir yılda 69 gün çeşitli rahatsızlıkları münasebet gösterip istirahat raporu alan emekçiyi kovdu.

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan emekçi, “4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. unsur kararında belirtilen emekçinin yetersizliği gerekçesiyle” kovulduğunu, bunun gerçeği yansıtmadığını lisana getirdi.

İŞE İADESİNİ İSTEDİ

İşçi, şirket tarafından yapılan fesih bildiriminde son bir yıl içerisinde farklı tarihlerde toplamda 69 günlük iş görememe raporlarının feshe destek kılındığını belirterek eski işine iadesine karar verilmesini istedi.

İŞVEREN “İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİ” DEDİ

Raporların her birinin farklı kliniklerden alındığına dikkat çeken davalı işveren ise davacının iş mukavelesinin sık sık rapor alması ve bu durumun iş yeri nizamını olumsuz etkilemesinden ötürü İş Kanunu Husus 18 kararı uyarınca “işçinin yetersizliği” sebebiyle feshedildiğini öne sürdü.

Davacının rapor almasına neden olan ve sık sık gerçekleşen hastalıklarının kendisini çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği biçimde yapmasını devamlı olarak etkileyen bir halde olduğunu, bu konunun, çalışanın yetersizliği nedeniyle şirkete geçerli nedenle fesih hakkı verdiğini belirtti.

MAHKEME KABUL ETTİ

İşveren, davacının daima birebir hastalık sebebiyle rapor almadığını, tersine göz, kulak burun boğaz, ortopedi, dahiliye, beyin ve hudut cerrahisi üzere farklı kısımlardan çoklukla enfeksiyon sebebiyle oluşan hastalıklar için raporlar aldığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istedi. Davacının devamsızlığı sebebiyle iş yerinde üretim kaybı yahut sınır durması üzere olumsuzluk yaşanmadığına dikkat çeken Mahkeme, davanın kabulüne, personelin de işe iadesine hükmetti.

PATRON KARARI İSTİNAFA GÖTÜRDÜ

İşveren ise durumu istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; sık sık rapor alma halinde, patron aralıklı da olsa personelin iş görme ediminden faydalanamayacağı hatırlatıldı. Sık sık hastalanan ve rapor alan personelin, bu nedenle devamsızlığının işyerinde aksiliklere yol açacağının kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Kararda şöyle denildi:

“Davacının belge kapsamında sabit olduğu formda davalı iş yerindeki çalışma tertibini bozacak sayıda ve nitelikte kısa vadeli ve sık rapor aldığı ve sık sık alınan raporlar sebebi ile patronun, çalışanın iş görme ediminden faydalanamadığı ve davacının iş görme borcunu gereğine uygun ifa etmemesi nedeni ile iş akdinin patron tarafından davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenle feshedildiği anlaşılmaktadır. Sık rapor alma, ilgili yasa hususunun münasebetinde açıkça geçerli fesih nedeni olarak gösterilmiş olup, Dairemiz uygulaması da bu taraftadır. Açıklanan nedenle, davacının sık sık rapor aldığı için iş yerindeki iş tertibini olumsuz etkilediği, davalı patronluktan davacıyla çalışma bağını devam ettirmesinin beklenemeyeceği, bu nedenle davacının iş akdinin feshinin davalı patron açısından geçerli neden oluşturduğu anlaşılmakla davanın reddi yerine, yerinde olmayan münasebet ile kabulüne karar verilmesi yanılgılı olmuştur. Bu nedenle istinaf sebepleri ve kamu tertibi ile hudutlu olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeye nazaran, belirtilen sebeplerle davalının istinaf müracaatının kabulü ile lokal mahkeme kararının ortadan kaldırılması gerekmiştir. Davalının istinaf müracaatının kabulü ile İş Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir